Een vraag ?

Stel je vraag via ons contactformulier, onze specialisten geven je een antwoord !

Wat is het verschil tussen een relaissysteem, domotica en klassieke elektriciteit?

Klassieke elektriciteit maakt de schakelingen in de schakelaar. Dit is een zeer degelijke en duurzame werkwijze. Relaissystemen maken de schakelingen in de kast. Dit vergt veel vakkennis bij het bekabelen van de zekeringkast. Domotica maakt de schakelingen in een computer in de schakelkast. Zo kunt u sferen voor-programmeren.

Wanneer is een keuring verplicht?

Een huishoudelijke elektrische installatie moet in België verplicht gekeurd worden bij nieuwbouw en wanneer je een bestaande installatie grondig uitbreidt, wijzigt of verzwaart. Ook tijdelijke installaties zoals werfkasten moet je laten keuren. En sowieso is een keuring om de 25 jaar verplicht.
Bij de verkoop van woningen geldt de verplichting enkel als de elektrische installatie dateert van voor 1 oktober 1981. Pas na die datum is het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) van kracht gegaan. Oude installaties zijn immers niet meer voorzien op de vele verbruikers die we vandaag op ons elektriciteitsnet aansluiten.

Wie voert de keuring uit?

Voor de controle van je elektrische installatie moet je een beroep doen op een door de staat erkend controleorganisme, dat in het bezit is van een Belac-accreditatie. Een lijst hiervan kan je downloaden op de website van FOD Economie.

Heb ik bepaalde documenten nodig voor de keuring?

Je moet inderdaad enkele documenten kunnen voorleggen in drievoud, zoals het ééndraadschema en het situatieschema. Een van de exemplaren moet ook door de installateur van Selfmatic gehandtekend worden. Via deze schema’s heeft u zicht op de plaats van borden en verbindings-, aftak- en wandcontactdozen. Ook de lichtpunten en schakelaars zijn hierop weergegeven. Voor installaties van na 1 januari 2007 moet je ook de EAN-code kunnen voorleggen. Deze 18-cijferige code vind je terug op je factuur en geeft aan wanneer de installatie officieel is aangesloten.

Wat wordt er juist gecontroleerd tijdens de keuring?

Tijdens de keuring wordt bekeken of de werkelijke installatie overeenkomt met de voorschriften van het AREI en met wat op de schema’s is aangegeven. Daarnaast bekijkt de keurder of de schema’s zelf correct zijn opgemaakt. Uiteraard controleert men ook de installatie zelf met enkele metingen en een test van de differentieelschakelaars